Cuộc sống mà không có tình yêu

Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.

---

A life without love is no life at all.

[Total: 0   Average: 0/5]

Để lại lời bình