Lào Cai: Tạm dừng thu phí tham quan 3 điểm du lịch tại thị xã Sa Pa

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XVI, các đại biểu đã thống nhất thông qua việc tạm dừng thu phí tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa. Thời gian tạm dừng thu phí từ ngày 01/8 đến hết ngày 31/12/2021.

Nhà thờ đá tại Sa Pa.

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ tạm dừng thu phí tham quan tại 3 điểm gồm: điểm du lịch thôn Sín Chải, điểm du lịch xã Tả Phìn, điểm du lịch Thung lũng Mường Hoa.

Lý do về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua việc tạm dừng thu phí các điểm du lịch trên được UBND tỉnh lý giải là những bất hợp lý trong việc thu phí như điểm tham quan nằm xen lẫn cùng khu vực dân cư, đường dân sinh, do khó phân biệt được khách du lịch với người đi thăm thân, người không tham quan… và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, theo quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định: Thu phí tham quan đối với điểm du lịch thôn Sín Chải và điểm du lịch xã Tả Phìn, người từ 16 tuổi trở lên là 40.000 đồng; trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi thu 20.000 đồng phí tham quan.

Đối với điểm du lịch Thung lũng Mường Hoa thu phí tham quan người từ 16 tuổi trở lên là 80.000 đồng; trẻ em trên 6 tuổi đến dưới 16 tuổi thu 40.000 đồng phí tham quan.

Miễn phí cho các đối tượng: Trẻ em từ đủ 6 tuổi trở xuống (căn cứ ngày tháng, năm, sinh ghi trên giấy khai sinh hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương; trường hợp không có giấy tờ chứng minh về ngày, tháng, năm sinh thì chiều cao không quá 115cm); Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Giảm 50% mức phí cho các đối tượng: Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”; Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng giảm thì cũng chỉ giảm theo mức của một đối tượng.

Theo Kim Anh/ Dulich.petrotimes.vn

Link nguồn: https://dulich.petrotimes.vn/lao-cai-tam-dung-thu-phi-tham-quan-3-diem-du-lich-tai-thi-xa-sa-pa-618190.html

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *