Đăng bởi Để lại phản hồi

Bắc Giang sẽ có 29 khu công nghiệp năm 2030

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, những năm tới, tỉnh xác định phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 147-NQ/TU về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu: Nhất quán, kiên trì, kiên định quan điểm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp là trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển đô thị, dịch vụ để tạo ra “hệ sinh thái công nghiệp”.

Bắc Giang sẽ có 29 khu công nghiệp năm 2030

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp lớn có tính chất dẫn dắt, kết nối doanh nghiệp khác; chấp thuận có chọn lọc các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp theo phương châm lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh và từng địa phương để đẩy mạnh phát triển công nghiệp; sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động; gắn phát triển công nghiệp với bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường; tạo nguồn cung việc làm dài hạn và thu nhập ổn định, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; giải quyết tốt các vấn đề xã hội trong quá trình phát triển công nghiệp.

Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát: Bắc Giang trở thành tỉnh trọng điểm về công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 19%/năm; đóng góp trong cơ cấu GRDP của tỉnh tăng từ 49,7% năm 2020 lên 60% năm 2030.

Tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 26%/năm; đến năm 2030, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt khoảng 2.200.000 tỷ đồng.

Huy động vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 855 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp đến năm 2030 đạt trên 90%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 40%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 11%/năm.

Nâng tỷ trọng đóng góp vào ngân sách nhà nước tỉnh của ngành công nghiệp từ 30,9% năm 2020 lên 36% năm 2030.

Thành lập mới 23 khu công nghiệp (KCN), mở rộng 5 KCN, sáp nhập 6 cụm công nghiệp(CCN) vào KCN, với tổng diện tích 6.518ha; nâng tổng số KCN trên địa bàn tỉnh vào năm 2030 là 29 KCN, với tổng diện tích 7.840 ha.

Thành lập mới 29 CCN và mở rộng 3 CCN với tổng diện tích 1.853 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 9 CCN, với diện tích 372,6 ha; tổng số CCN trên địa bàn tỉnh vào năm 2030 là 66 CCN, với tổng diện tích 3.209 ha. Trong đó, đến cuối năm 2025 có thêm ít nhất 5 KCN, 9 CCN có hạ tầng đồng bộ đưa vào sử dụng để thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại.

Bắc Giang có chiến lược thu hút từng lĩnh vực, nhóm ngành, sản phẩm rõ ràng; tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược là các tập đoàn, tổng công ty lớn, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500), các đối tác nước ngoài có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính lớn, có kinh nghiệm, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch khác đảm bảo phù hợp quy hoạch khu, cụm công nghiệp. Tỉnh chú trọng phát triển khu công nghiệp theo mô hình “3 trong 1” bao gồm khu công nghiệp – khu đô thị – khu dịch vụ, với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại (cấp thoát nước; bãi đỗ xe; cây xanh; công trình xử lý môi trường; không gian sinh hoạt cộng đồng; các khu dịch vụ; vui chơi giải trí).

Bắc Giang có chiếɴ lược thu hút từng lĩnh vực, nhóm ngành, sản phẩm rõ ràng; tập trung xύc tiến đầυ tư các đối tác chiếɴ lược là các tập đoàn, tổng công ty lớn, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500), các đối tác nước ngoài có thương hiệu toàn cầu, có năng ʟực tài chính lớn, có kiɴh nghiệm, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu ʟực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp; tập trung pʜát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp.

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, hiện nay tỉnh có 6 khu công nghiệp được phê duyệt với tổng diện tích 1.322 ha, trong đó có 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 90%. Đất khu công nghiệp được chuyển đổi từ đất nông nghiệp, kể cả là đất trồng lúa bạc màu ở các vùng đồng bằng thuộc các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang.

Cục Thông tin đối ngoại

Theo Quỳnh Chi/ Kinh tế tập đoàn

Link nguồn: http://kinhtetapdoan.vn/bac-giang-se-co-29-khu-cong-nghiep-nam-2030-d10845.html