Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn của Hà Đô

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) sau khi mua thành công 9 triệu cổ phiếu của Công ty này. Theo thống kê, trước giao dịch, VCI chỉ nắm giữ hơn 2 triệu cổ phiếu HDG… Continue reading Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn của Hà Đô