Savills: Cho thuê thương mại văn phòng năm 2022 được kỳ vọng ngang với trước Covid-19

Theo Savills, hoạt động cho thuê thương mại văn phòng năm 2022 được kỳ vọng sẽ trở lại ngang bằng với thời điểm trước đại dịch Covid-19. Theo kết quả được công bố từ cuộc khảo sát chuyên sâu của Savills về dự báo triển vọng 2022 cho hoạt động đầu tư, cho thuê thương… Continue reading Savills: Cho thuê thương mại văn phòng năm 2022 được kỳ vọng ngang với trước Covid-19