Nhà nước nắm từ 65% vốn điều lệ trở lên tại Vietcombank, BIDV, VietinBank đến năm 2025

Theo Quyết định mới ban hành, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 65% vốn điều lệ những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, hoạt động trong 7 lĩnh vực, trong đó có ngân hàng. Theo Quyết định mới ban hành, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 65% vốn điều lệ những… Continue reading Nhà nước nắm từ 65% vốn điều lệ trở lên tại Vietcombank, BIDV, VietinBank đến năm 2025