Đăng bởi Để lại phản hồi

Bộ TN&MT hướng dẫn cấp sổ đỏ cho condotel, officetel

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức có văn bản hướng dẫn về việc sử dụng đất và việc cấp sổ đỏ cho condotel (giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở).

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hướng dẫn về việc cấp sổ đỏ cho condotel, officetel… Sổ đỏ cho các bất động sản du lịch này được xem như là chứng nhận cho quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở.

Vinpearl Condotel Empire ở đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang.

Chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu đối với bất động sản, trong đó có căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong lĩnh vẹc bất động sản du lịch nói riêng.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng sự thoái trào của condotel xuất phát từ nguồn thông tin, hướng dẫn chưa sâu rộng trong chế độ sử dụng đất, cấp sổ đỏ cho condotel.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 11 về một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Trong đó có nội dung yêu cầu Bộ TN&MT hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với một số loại hình BĐS mới như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)… theo đúng quy định của pháp luật.

Condotel sẽ được cấp sổ đỏ thời hạn 50 năm

Theo Bộ TN&MT, thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Thời hạn cho thuê đất sẽ không quá 70 năm, với:

Dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm;

Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn;

Người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nêu rõ, trong trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại:

Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại:

Điều 70, Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, khoản 8 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Một số điều khoản cần xem xét khác:

Điểm đ khoản 2 điều 10 luật Đất đai và Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư 27 ban hành năm 2018 của Bộ TN-MT quy định việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ;

Chế độ sử dụng loại hình đất này được quy định rõ tại điều 153 luật Đất đai;

Thời hạn sử dụng đất được quy định tại khoản 3 điều 126 luật Đất đai.

Theo MJ (Biên soạn)/ travelmag.vn

Link nguồn: https://travelmag.vn/bo-tnmt-huong-dan-cap-so-do-cho-condotel-officetel-d51942.html