6 công trình được thi công trong thời gian giãn cách ở Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội vừa chấp thuận cho 6 công trình giao thông trọng điểm được thi công khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, quản lý nhà nước và quản… Continue reading 6 công trình được thi công trong thời gian giãn cách ở Hà Nội