Nhờ đâu loạt ngân hàng quy mô nhỏ đạt lợi nhuận “khủng” trong 6 tháng đầu năm?

6 tháng đầu năm 2021, loạt ngân hàng quy mô nhỏ như NCB, OCB, SGB, VBB… đều ghi nhận lợi nhuận khủng. Thậm chí có ngân hàng vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. Theo số liệu được công bố, phần lớn các ngân hàng quy mô nhỏ đều thực hiện được trên… Continue reading Nhờ đâu loạt ngân hàng quy mô nhỏ đạt lợi nhuận “khủng” trong 6 tháng đầu năm?