Con đường thành chính khách của các lãnh đạo ngân hàng

Sau khi trúng cử và Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiều lãnh đạo ngân hàng có vốn nhà nước được luân chuyển công tác sang những vị trí quan trọng ở các địa phương. Ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, chỉ… Continue reading Con đường thành chính khách của các lãnh đạo ngân hàng