Ai là tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân?

Chiều 29/7/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã họp và bầu bà Bùi Thị Thanh Hương – nguyên là CEO của Sun Group – giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng. Ngày 29/7, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã tổ chức Đại hội cổ đông… Continue reading Ai là tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân?