Hà Nội: Lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030

Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040 hướng đến việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời gắn với phát triển đô thị theo hướng xanh và hiện đại. UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định 2461 phê duyệt… Continue reading Hà Nội: Lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030