Cổ đông CNT bị phạt 100 triệu đồng vì không công khai khi giao dịch

Do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã chứng khoán: CNT), ông Nguyễn Hải Trường bị xử phạt 100 triệu đồng. Do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp… Continue reading Cổ đông CNT bị phạt 100 triệu đồng vì không công khai khi giao dịch