Báo lãi 128 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho và nợ vay của CenLand tăng đáng sợ

Mặc dù vừa ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý 2 lên đến 128 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, nhưng hàng tồn kho, nợ phải trả tại CenLand lại tăng báo động. Năm 2018, CenLand chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếuNăm 2018, CenLand chào mừng ngày giao dịch… Continue reading Báo lãi 128 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho và nợ vay của CenLand tăng đáng sợ