Vega City Nha Trang: “Tuổi thọ” chỉ còn 38 năm hoạt động khách hàng nên cân nhắc

Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 506/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 thì dự án Champarama Resort & Spa (Vega City Nha Trang) của Công ty cổ phần Vega City chỉ còn 38 năm hoạt động. Có lẽ nhiều nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc trước khi đầu tư vào dự án? Dự án Champarama… Continue reading Vega City Nha Trang: “Tuổi thọ” chỉ còn 38 năm hoạt động khách hàng nên cân nhắc