Savills: Cho thuê thương mại văn phòng năm 2022 được kỳ vọng ngang với trước Covid-19

Theo Savills, hoạt động cho thuê thương mại văn phòng năm 2022 được kỳ vọng sẽ trở lại ngang bằng với thời điểm trước đại dịch Covid-19. Theo kết quả được công bố từ cuộc khảo sát chuyên sâu của Savills về dự báo triển vọng 2022 cho hoạt động đầu tư, cho thuê thương… Continue reading Savills: Cho thuê thương mại văn phòng năm 2022 được kỳ vọng ngang với trước Covid-19

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): chi trả gần 670 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải “lỗi hẹn” cổ tức với cổ đông trong mấy năm gần đây, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả gần… Continue reading Tập đoàn Bảo Việt (BVH): chi trả gần 670 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt