Bắc Giang sẽ có 29 khu công nghiệp năm 2030

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, những năm tới, tỉnh xác định phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 147-NQ/TU về phát triển công… Continue reading Bắc Giang sẽ có 29 khu công nghiệp năm 2030

Gần 80.000 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Mới đây, Tổng Cục thống kê đưa ra báo cáo tình hình kinh tế – xã hội trong 7 tháng đầu năm 2021. Cả nước có 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, phá sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca… Continue reading Gần 80.000 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19