Gần 80.000 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Mới đây, Tổng Cục thống kê đưa ra báo cáo tình hình kinh tế – xã hội trong 7 tháng đầu năm 2021. Cả nước có 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, phá sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca… Continue reading Gần 80.000 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19