Quảng Nam: Cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Nhiều dự án trọng điểm ở Quảng Nam chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp nhiều khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án, cũng như môi trường đầu tư của địa phương. UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn về triển khai… Continue reading Quảng Nam: Cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm