Tập đoàn Ecopark tố Crystal Bay và F.I.T ‘nhái’ thương hiệu

“Ecopark” nhãn hiệu đã được tập đoàn Ecopark sử dụng từ năm 2007. Tuy nhiên mới đây, tập đoàn này đã tố Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T và Công ty cổ phần Crystal Bay sử dụng nhãn hiệu Ecopark cho dự án tại Ninh Thuận. Ngày 5/7/2021, Tập đoàn Ecopark (Ecopark) đã có… Continue reading Tập đoàn Ecopark tố Crystal Bay và F.I.T ‘nhái’ thương hiệu