7 dự án chưa đủ điều kiện mở bán tại Ninh Thuận

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 2214/TB-SXD ngày 25/6/2021 về hiện trạng đầu tư và tình hình cho phép chuyển nhượng, kinh doanh sản phẩm BĐS của các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở hiện hữu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo Sở Xây dựng… Continue reading 7 dự án chưa đủ điều kiện mở bán tại Ninh Thuận