Điểm danh một số sai phạm của Tập đoàn GFS

Ngoài những vi phạm trên website của Tập đoàn, các dự án do GFS làm chủ đầu tư cũng liên tục bị khách hàng tố về sai phạm trật tự xây dựng, tù mù về pháp lý dự án. Như đã thông tin với bạn đọc ở số báo trước về vấn đề liên quan… Continue reading Điểm danh một số sai phạm của Tập đoàn GFS