Những trường hợp nào xây dựng sai phép nhưng không bị buộc tháo dỡ?

Hiện nay, nhiều công trình xây dựng sai phép ở đô thị và nông thôn nhưng không bị buộc phải tháo dỡ. Vậy, có những quy định nào của pháp luật về vấn đề này nhằm giảm thiểu chi phí nếu lỡ xây dựng sai phép? Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu,… Continue reading Những trường hợp nào xây dựng sai phép nhưng không bị buộc tháo dỡ?