Bộ Tài chính bãi bỏ 8 thông tư lĩnh vực tài chính ngân hàng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa ký ban hành Thông tư 53/2021/TT-BTC về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 23/8/2021. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ 8 thông tư lĩnh… Continue reading Bộ Tài chính bãi bỏ 8 thông tư lĩnh vực tài chính ngân hàng