Bắc Giang sẽ có 29 khu công nghiệp năm 2030

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, những năm tới, tỉnh xác định phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 147-NQ/TU về phát triển công… Continue reading Bắc Giang sẽ có 29 khu công nghiệp năm 2030

TP HCM kiến nghị “xóa treo” 3 dự án Khu công nghiệp gần 700 ha đất

Mới đây, UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ xóa treo cho 3 dự án khu công nghiệp của TP HCM không chỉ được người dân ủng hộ mà còn được các chuyên gia đánh giá là kịp thời, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất. Theo UBND TP HCM, do thời gian “treo” quá… Continue reading TP HCM kiến nghị “xóa treo” 3 dự án Khu công nghiệp gần 700 ha đất

Thành lập cụm công nghiệp Hà Long I, với diện tích hơn 74 ha tại Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2378/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung. Cụm công nghiệp Hà Long I được hình thành trên diện tích khoảng 74,8ha, tại địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 500… Continue reading Thành lập cụm công nghiệp Hà Long I, với diện tích hơn 74 ha tại Thanh Hóa