Thanh Hóa có tiếp tục đồng ý cho dự án hơn một thập kỷ chỉ đi xin gia hạn?

Được cấp phép ngay từ năm 2004, dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) từng bị UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định thu hồi đất và giao cho UBND xã Quảng Vinh quản lý. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt… Continue reading Thanh Hóa có tiếp tục đồng ý cho dự án hơn một thập kỷ chỉ đi xin gia hạn?