Tập đoàn Hòa Bình (HBC) lãi đột biến, nợ vay ngắn hạn vượt qua vốn chủ sở hữu

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 rất ấn tượng nhờ doanh thu tài chính. Song tình hình tài chính tại HBC ghi nhận nhiều biến động lớn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021, doanh thu… Continue reading Tập đoàn Hòa Bình (HBC) lãi đột biến, nợ vay ngắn hạn vượt qua vốn chủ sở hữu