Bóng dáng đại gia đứng sau thương vụ “Home For Home – nhà đổi nhà”

Chương trình kinh doanh bất động sản mới là “Home for home” (nhà cũ đổi nhà mới), được khởi xướng bởi Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes và Techcombank. Vậy chương trình này có gì người mua nhà cần chú ý để tránh rủi ro về sau? Bóng dáng của “đại… Continue reading Bóng dáng đại gia đứng sau thương vụ “Home For Home – nhà đổi nhà”