Hà Nội chi 500 tỷ đồng tổng kiểm tra toàn bộ chung cư cũ

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổng rà soát, kiểm định các nhà chung cư cũ, bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ… Continue reading Hà Nội chi 500 tỷ đồng tổng kiểm tra toàn bộ chung cư cũ