Quản lý đất đai tại Việt Nam: Còn tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”

Đây là nhận định của GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý đất đai tại Việt Nam. Đồng thời, ông cho rằng hiện nay cơ chế kiểm soát quyền lực đối với chức năng Nhà nước quyết định về đất đai vẫn còn nhiều thiếu… Continue reading Quản lý đất đai tại Việt Nam: Còn tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”