Melinda French Gates quyên góp cho Quỹ các nhà sáng lập nữ

Mới đây, bà Melinda French Gates – vợ cũ của tỷ phú Bill Gates – đã đầu tư vào Quỹ các nhà sáng lập nữ số tiền 57 triệu USD thông qua Pivotal Ventures. French Gates sẽ cung cấp quỹ tài trợ hạt giống cho các công nghệ đời đầu và công ty được sáng… Continue reading Melinda French Gates quyên góp cho Quỹ các nhà sáng lập nữ