Hà Nội: Nhiều dự án chậm tiến độ hàng chục năm vẫn chưa bị thu hồi

Hà Nội sẽ rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng chậm tiến độ và có hình thức xử lý các nhà đầu tư không tuân thủ thực hiện tiến độ dự án được phê duyệt… UBND Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp trả… Continue reading Hà Nội: Nhiều dự án chậm tiến độ hàng chục năm vẫn chưa bị thu hồi