Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn

6 tháng đầu năm 2021, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) phải gánh khoản nợ lớn từ vay ngân hàng và trái phiếu để có vốn đầu tư. Ngân hàng OCB trở thành chủ nợ lớn nhất của ‘ông lớn’ địa ốc này. Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 vừa công… Continue reading Nợ dài hạn tại Công ty Nhà Khang Điền (KDH) vượt qua tài sản dài hạn