Italy: Cổng vòm thời Trung cổ ở Bologna trở thành di sản thế giới

Uỷ ban Di sản Thế giới của UNESCO đã vừa công nhận 12 cổng vòm thời Trung cổ và các công trình xung quanh tại thành phố Bologna là di sản thế giới. Mô tả về công trình thời Trung cổ này, UNESCO viết: “Vào thế kỷ XX, việc sử dụng bê tông cho phép… Continue reading Italy: Cổng vòm thời Trung cổ ở Bologna trở thành di sản thế giới