TP. HCM: Những điều kiện để dự án được xây dựng trong thời gian giãn cách

Kể từ ngày 9/7/2021, TP Hồ Chí Minh thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn Thành phố còn nhiều các dự án đang triển khai xây dựng. Do vậy, để các dự án này được tiếp tục thi công… Continue reading TP. HCM: Những điều kiện để dự án được xây dựng trong thời gian giãn cách