Bắc Giang quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 11, thị trấn Đồi Ngô

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500). Theo đó, khu vực lập quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính của thị… Continue reading Bắc Giang quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 11, thị trấn Đồi Ngô