Trái phiếu doanh nghiệp lại ‘nóng’: Cảnh báo rủi ro đang lớn dần!

Mặt bằng chung lãi suất trái phiếu một số nhóm ngành như bất động sản đang cao gấp đôi lãi suất ngân hàng, trong đó phần lớn trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp đang… Continue reading Trái phiếu doanh nghiệp lại ‘nóng’: Cảnh báo rủi ro đang lớn dần!