5 thay đổi liên quan đến sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/9/2021

Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, có 05 điểm mới liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) được áp dụng từ ngày 01/9/2021. Điểm mới về mã vạch của Sổ đỏ Mã vạch được dùng để quản lý, tra… Continue reading 5 thay đổi liên quan đến sổ đỏ áp dụng từ ngày 01/9/2021