Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều dự án sai phạm về đầu tư xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chỉ hàng hàng loạt dự án sai phạm về đầu tư xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2018. Hàng loạt sự án sai phạm về đầu tư xây dựng, quản lý đất đai tại tỉnh Thái Nguyên Ngày 15/7 vừa qua, Thanh tra Chính… Continue reading Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều dự án sai phạm về đầu tư xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên