Phát hiện gần 4.000 tỉ đồng tiền sai phạm tại các dự án có vị trí đắc địa ở Hà Nội

Mới đây, Thanh tra Chính phủ công khai nhiều sai phạm tài chính ở các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các dự án có vị trí đắc địa tại Hà Nội với số tiền trên 3.974 tỉ đồng. Theo kết luận thanh tra, số tiền tạm tính tiền sử dụng… Continue reading Phát hiện gần 4.000 tỉ đồng tiền sai phạm tại các dự án có vị trí đắc địa ở Hà Nội