Quảng Ninh khai tử hàng chục quy hoạch dự án

Chỉ trong vòng khoảng 10 ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp ra các văn bản hủy bỏ 14 dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị, du lịch, sinh thái trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tại Vân Đồn và Hạ Long. Gần đây nhất, ngày 5/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hủy bỏ… Continue reading Quảng Ninh khai tử hàng chục quy hoạch dự án