Sở Xây dựng Hà Nội: Dự án Athena Complex Pháp Vân chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dự án Tòa nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Do vậy dự án này chưa được phép bán và thực hiện các giao dịch liên quan… Continue reading Sở Xây dựng Hà Nội: Dự án Athena Complex Pháp Vân chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định