Đà Nẵng đấu giá quyền sử dụng đất 16 dự án

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục quỹ đất (dự án) đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021 trên địa bàn thành phố bao gồm 16 dự án. Theo đó, UBND thành phố phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất 9 khu đất lớn, cụ thể: Khu đất ký… Continue reading Đà Nẵng đấu giá quyền sử dụng đất 16 dự án