Nhà nước nắm từ 65% vốn điều lệ trở lên tại Vietcombank, BIDV, VietinBank đến năm 2025

Theo Quyết định mới ban hành, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 65% vốn điều lệ những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, hoạt động trong 7 lĩnh vực, trong đó có ngân hàng. Theo Quyết định mới ban hành, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 65% vốn điều lệ những… Continue reading Nhà nước nắm từ 65% vốn điều lệ trở lên tại Vietcombank, BIDV, VietinBank đến năm 2025

Con đường thành chính khách của các lãnh đạo ngân hàng

Sau khi trúng cử và Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiều lãnh đạo ngân hàng có vốn nhà nước được luân chuyển công tác sang những vị trí quan trọng ở các địa phương. Ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, chỉ… Continue reading Con đường thành chính khách của các lãnh đạo ngân hàng

Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Từ năm 2020 đến nay, Vietcombank đã liên tục triển khai 07 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai. Trong đó, riêng năm 2020 Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng là 3.290 tỷ đồng. Kể từ 01/01/2021 đến… Continue reading Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19