Top 20 ‘thiên đường thuế’ cho giới siêu giàu trên thế giới

Khi giới siêu giàu muốn tận dụng những chính sách thuế ưu đãi, họ sẽ chuyển tiền đến những quốc gia nào? Theo Visual Capitalist, nếu bạn đang gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng nước ngoài để giảm đi chi phí thuế sẽ có 2 tiêu chí bạn tìm kiếm, đó là sự… Continue reading Top 20 ‘thiên đường thuế’ cho giới siêu giàu trên thế giới